Reo-kun trong MV ORIGINAL SIN của GACKT

*Cái post này để thay cho lời chúc mừng sinh nhật tuổi 13 muộn màng gửi đến precious little angel Uchikawa Reo.*

Continue reading

Advertisements